OrganiseringTrøndelag Ortopediske Verksted er organisert som et aksjeselskap heleid av St.Olavs Hospital HF, og kontrollert av St.Olavs Hospital, Helse Nord-Trøndelag og Helse Møre og Romsdal i fellesskap. Styret i St.Olavs Hospital er selskapets generalforsamling. Selskapets formål er «å utforme, fremstille og tilpasse ortopediske hjelpemidler for å hjelpe personer som har behov for slike hjelpemidler».

Hovedverkstedet er lokalisert i Trondheim, i tilknytning til sykehusområdet. Vi har en fast bemannet virksomhet i Namsos (Sykehuset Namsos) og i Ålesund ved Ålesund sjukehus, og er tilstede ved Sykehuset Levanger og Orkdal Sjukehus på faste ukedager.

For å sikre et høyt faglig nivå på våre tjenester, har vi gjennomført en spesialisering av virksomheten, der ortopediingeniører og ortopediteknikere ved hovedverkstedet inngår i en av faggruppene fottøy, ortoser eller proteser. Brukernes behov er ofte sammensatte, og derfor er våre ansatte vant til å jobbe i tverrfaglige team.