Pasient


Den som har varige og vesentlige funksjonsforstyrrelser i støtte- og bevegelsesorganene, har i henhold til Folketrygdloven § 10-7 rett til stønad til dekning av utgifter til anskaffelse, fornyelse og vedlikehold av ortopedisk hjelpemiddel.
Legen vil alltid være den som vurderer det medisinske behovet og foreskriver hjelpemiddeltype ved første gangs anskaffelse. Hjelpemiddelet utformes av en autorisert ortopediingeniør, og fremstilles individuelt av en eller flere ortopediteknikere.
 
Legespesialist kan i noen tilfelle rekvirere hjelpemidler i behandlingsøyemed. Disse vil være å anse som behandlingshjelpemidler, som bestilles og betales av spesialisthelsetjenesten. Det er da spesialisthelsetjenestens regler og tariffer som gjelder.