Fag
Menyvalgene på venstre side gir helsepersonell en enkel innføring i prosesser og regelverk, en beskrivelse av ulike ortopediske hjelpemidler (under arbeid) samt en oversikt over vanlige hjelpemidler knyttet til diagnoser.

Se også informasjon om TOVs FoU-fond.