Om Trøndelag Ortopediske VerkstedTrøndelag Ortopediske Verksted utvikler, fremstiller, tilpasser og vedlikeholder ortopediske hjelpemidler. Dette er individuelt tilpassede hjelpemidler som skal erstatte tap av legemsdel, gjenopprette eller bedre tapt funksjon i et bevegelsesorgan. Hjelpemidlene består av proteser, ortoser og ortopedisk fottøy.

De fleste slike hjelpemidler rekvireres til brukeren av legespesialister, som oftest som følge av en varig og vesentlig funksjonsforstyrrelse i støtte- og bevegelsesapparatet. Dersom funksjonsforstyrrelsen er til hinder for utfoldelse av daglige aktiviteter, dekkes kostnadene til hjelpemiddelet i sin helhet av Folketrygden under henvisning til Folketrygdlovens § 10-7. Dersom hjelpemiddelet inngår i medisinsk behandling, dekkes kostnadene av spesialisthelsetjenesten.

Våre kjerneverdier er service, engasjement, respekt og kvalitet.