Trøndelag Ortopediske Verksteds fond til forskning og utvikling

Trøndelag Ortopediske Verksted (TOV) ønsker å bidra i utviklingen av fagfeltet ortopedi, og avsetter derfor eventuelt overskudd til klinisk rettet forskning og utvikling innenfor ortopediteknikk og medisinsk behandling der det i tillegg benyttes ortopediske hjelpemidler.

Midler utlyses på TOVs hjemmesider og ved informasjon til aktuelle søkermiljøer. Søkere må være fagpersoner i samarbeidende fagmiljøer.

Fondets formål, hva det dekker samt søknadsprosess er nærmere beskrevet i fondets statutter.
 
Statutter for Trøndelag Ortopediske Verksteds fond til forskning og utvikling.pdf

Følgende utlysning er nå åpen, med søknadsfrist 15. november 2019:

TOV_FoU_fond_utlysning_2019.pdf