Spesialfottøy


Om spesialfottøy

Spesialfottøy er fabrikkmessig fremstilt fottøy etter standardmål, med ekstra plass til fot, inklusive innleggsåler eller fotsenger, og med spesielle egenskaper knyttet til utforming og stødighet. Spesialfottøy finnes i alle størrelser og mange varianter både til barn og voksne; vintersko, innesko, utesko, spasersko. Disse skomodellene er forhåndsgodkjent av NAV, og det kan ikke søkes støtte til andre modeller.

Spesialfottøy benyttes for å

  • understøtte fotens bærende strukturer
  • for å forebygge sårdannelse
  • korrigere misdannelser hos barn
  • ivareta behov for ekstra bredde/høyde
  • gi plass for ortoser som er for plasskrevende til å gå inn i vanlige sko

Spesialfottøy kan i mange tilfelle benyttes som erstatning for eller supplement til individuelt fremstilt ortopedisk fottøy.
Spesialfottøy faller rimeligere enn ortopedisk sydd fottøy. Der spesialsko tilfredsstiller de ortopediske behovene, gir spesialsko som oftest større brukertilfredshet enn ortopedisk sydde sko fordi spesialfottøy utseendemessig skiller seg mindre fra vanlige konfeksjonssko. TOV har et godt utvalg av spesialsko på lager eller som bestillingsvare i "TOV skobutikk".

Spesialfottøy må rekvireres av legespesialist for at NAV skal kunne fatte vedtak om støtte. Dersom NAV innvilger søknaden, må brukeren betale en egenandel. Egenandelen er NOK 655 for voksne og NOK 395 for barn.

Det gis vanligvis stønad til fire par spesialsko første år, deretter to par pr kalenderår.
For barn i vekst eller ved diagnoser som gir særskilt slitasje kan legespesialist søke om flere par. På disse påløper ikke egenandel.

Veiledning

Dagens spesialsko ligner utseendemessig på vanlige, «fornuftige» konfeksjonssko, men det kan likevel være en viss motsetning mellom det funksjonelle og brukerens ønsker om stil og utseende. Dette må brukeren ta stilling til før han/hun benytter dette tilbudet.

Ved risiko for sårdannelse er det viktig at skoen så vel som foten inspiseres daglig. Ta kontakt med nærmeste ortopediske verksted dersom du oppdager endringer i fot tendens til eller utvikling av sår.