Fotsenger


Om fotsenger

Myke fotsenger er såler fremstilt individuelt etter modell av foten. Fotsenger har til oppgave å omfordele trykket under foten til områder som tåler trykket bedre, er mindre smertefulle, sårtruende eller tåler mer belastning. Samtidig skal den også støtte fotbuene og verne om fotens ledd. Fotsengene fremstilles på en modell av brukerens fot der det foreligger større avvik i fotens skjelett.

Dersom funksjonsnedsettelsen er varig og vesentlig, kan rekvireres fotsenger for støttet av folketrygden. Det forutsettes oftest at profilerte innleggssåler har vært prøvet først.

Hvis NAV innvilger støtte til fotsenger, er egenandelen på NOK 450 pr par.
Full pris er NOK 2225 pr par, inkludert konsultasjon med ortopediingeniør og én kontrolltime. Myke fotsenger basert på eksisterende skann eller gipsmodell koster kr 1450 pr par. Priser er inkl mva.

Dersom du ønsker profilerte innleggssåler eller myke fotsenger og er innstilt på å betale selv, er henvisning fra lege ikke nødvendig.


Veiledning

Fotsenger produseres i forskjellig materiale alt etter hva som er behovet.  Der man trenger korrigering og endring av stilling må materialet være stødig slik at man får rettet opp feilstillingene.  Andre ganger må man ha myke materialer inn mot huden for å dempe trykket fra underlaget.  En del fotsenger vil ta en del plass i skoen og man må derfor ofte velge sko som er større enn man tidligere har brukt.