Støtte fra folketrygdenDet er graden av funksjonsnedsettelse som skal avgjøre om pasienten har rett til støtte fra Folketrygden. Foreligger det en mindre fotdeformitet som allikevel gir vesentlig redusert funksjonsevne i dagliglivet, henvises pasienten til legespesialist/ortopedisk poliklinikk. Det er da viktig å anføre dette på henvisningen.

Eksempler på typiske «JA-diagnoser» og «NEI-diagnoser»:

Større deformiteter som gir grunnlag for støtte fra Folketrygden – henvises til legespesialist med rekvisisjonsrett («JA-diagnoser»)

Mindre deformiteter som ikke støttes fra Folketryden – henvises direkte til Trøndelag Ortopediske Verksted («NEI-diagnoser»)

uttalt fotrotsartrose

hallux valgus

pes cavus

pes planus/ planovalgus

pes cavo-varus

pes pronatus

pes adductus (grad III)

nedsunken medial fotbue

kongenitt pes calcanveovalgus

calcaneovalgus

talus verticalis

sprikefot

aktiv artritt i to eller flere MTP-ledd

metatarsalgia

artroser i fot og ankler

plantar fasciitt

arterielt/ nevrogent trykksår hos diabetikere

calcaneodynia

genetisk betingede tilstander

sesamoiditt

 

mallet tå

 

Mortons tå

       pes transversus