Armproteser


Fremmedkraft proteser

er betegnelsen på de protesene der funksjonene og bevegelsene er drevet ved hjelp av elektriske motorer. Det kan være hender, kroker, håndledd eller albuer. Elektriske proteser blir styrt av signaler fra elektroder (myoelektrisk) eller forskjellige typer brytere. Batteriene som benyttes til disse protesene er oppladbare og finnes i forskjellige størrelser og kapasiteter.

Egenkraft proteser

En konvensjonell -, eller egenkraft protese, er kontrollert med kroppsbevegelser der brukeren benytter en bevegelse til å styre enderedskapet på protesen. Denne protesetypen er avhengig av et seletøy hvor et snordrag er koblet til. Når brukeren beveger skuldrene, brystet eller overarmen, vil wiren strammes og hånden eller kroken vil åpne seg.