Informasjon til protesebrukere


Sår på amputasjonsstumpen

Slike sår kan ha mange årsaker og kan være ulike i natur. Ta kontakt med oss på ortopedisk verksted. Personellet kan vurdere om problemet kan ha årsak i protesen og kan da justere på protesehylsen. Personalet vil også kunne henvise deg videre til legevurdering dersom det kan synes å være behov for spesifikk sårbehandling.  Er du diabetiker, bør du straks ta kontakt med diabetesteamet på ortopedisk poliklinikk på St. Olavs Hospital.

Noe er gått i stykker

Ta kontakt med ortopedisk verksted og forklar problemet.

Hvor får jeg tak i stumpstrømper

Det får du ved å ta kontakt med ortopedisk verksted på telefon 73845630. Vi kan sende deg strømpene dersom vi blir enige om type og størrelse. Strømpene dekkes av trygdekontoret, men vi trenger underskrift på at disse er mottatt av deg. Vi sender deretter regningen til trygdekontoret.

Hvor får jeg tak i kremer og vaskeservietter

Hvis du ikke er fornøyd med det du kan kjøpe på apoteket, kan du kjøpe spesialprodukter over disk hos oss. Dette inngår etter regelverk av 2012 i grunnstønaden og dekkes ikke av Folketrygden direkte.

Fordeler og ulemper med silikonhylse

Fordelen er bedre påheng og jevn trykkfordeling over hele flaten slik at høyt belastede hudflater blir avlastet.  
Ulemper er:
  • større krav til god hygiene
  • at du opplever større svetteplager de første 3 ukene før huden har tilpasset seg nytt miljø
  • at det oppstår vakum dersom volumet på amputasjonsstumpen endres
  • at det kan oppstå hudirritasjon i starten.