DiagnoserFor diagnosegrupper som cerebral parese, diabetes, dysmeli, polio, reumatisme, ryggmargsbrokk/MMC og slag er det vanlig å benytte ortopediske hjelpemidler.

Siden er under utvikling.