Cerebral PareseCerebral parese kommer av begrepene parese som betyr lammelse og cerebral som betyr knyttet til hjernen. Altså en lammelse med utgangspunkt i en skade i hjernen. Denne skaden kan ha skjedd før under og like etter fødselen. Alvorlighetsgraden av lammelsene varierer fra den mildeste lammelse i et bein til at man er rammet i absolutt hele kroppen. Mer informasjon om CP kan dere finne på http://www.cp-foreningen.no

Hjelpemiddelutvalget for mennesker med CP har endret seg en del de senere årene i takt med de muligheter ulike medisiner gir i forhold til å dempe spastisitet.  Hjelpemidler det er vanlig å bruke, er:
  • AFO (ankel-fot-ortose), skinne eller elektrisk stimulerende.
  • Korsett
  • Hjelpemidler sydd i lycra. Lycra er et sterkt og elastisk materiale der det er mulig å legge inn spesifikke drag og avlastninger.