Diabetes


Sammen med ortopeder, sykepleiere og fotterapeuter ved St.Olavs Hospital inngår Trøndelag Ortopediske Verksted i et tverrfaglig diabetesteam som jobber spesielt med fotkomplikasjoner hos personer med  Diabetes Mellitus. Diabetesteamet gjennomfører poliklinikk hver onsdag. 
  
Ved langvarig høyt blodsukker vil de små nervetrådene i føttene bli skadet noe som fører til redusert følelse og feilstillinger i føttene.  Denne nerveskaden ( Perifer nevropati) vil ofte føre til  man ikke kjenner at det for eksempel  ligger en stein i skoen eller at man av annen grunn går på seg et sår.  Personer med perifer nevropati vil ofte velge sko som er litt for trange for å kjenne at de har skoene på.  Perifer nevropati kan endre fotformen noe som kan gi økt trykk i fotsålen, på fotryggen eller på tærne. Dette øker sjansen for sår på føttene.
Langvarig høyt blodsukker vil også kunne ødelegge de små blodårene i føttene.   Ved  sår vil det da være vanskelig å få det til å gro.

Trøndelag Ortopediske Verksteds oppgave her er å gi sko, ortoser og fotsenger(såler) som fordeler belastningen i foten slik at det ikke blir for stort trykk på enkeltpunkter. Alle skoene vi leverer er spesielt godkjent av NAV og er både stødigere og romsligere enn sko kjøpt i vanlig skobutikk.  Dette går under samlebegrep ortopediske hjelpemidler og må rekvireres av ortoped eller annen legespesialist for å utløse støtte fra Folketrygden.