Dysmeli


Dysmeli er en medfødt diagnose der armer eller bein er mangelfullt utviklede. Dysmelier deles i tre grupper:
  • Transverselle (tversgående), der fingre/hånd/underarm/overarm evt tær/fot/legg/lår mangler helt
  • Longitudinelle /langsgående), der fingre mellom tilhørende mellomhåndsbein mangler, evt også underarmsknokler. Eventuelt tær med tilhørende mellomfotsbein, evt også ett av leggbeina.
  • Dysmelier der en arm eller et bein er mindre enn normalt eller mangler helt

Ortopediske hjelpemidler til personer med dysmeli

Det er viktig med tidlig såvel som gjentatt vurdering av behov for protese til erstatning for manglende legemsdeler, og/eller ortoser som støtter eller retter ut kroppsdeler med redusert funksjon. Vurderingen gjøres av bruker/pårørende, ortoped og ortopediingeniør i fellesskap. Trøndelag Ortopediske Verksted og St.Olavs Hospital utgjør et av de nasjonale dysmeliteam, som gjennomfører slike vurderinger.

Armproteser:
  • fremmedkraft proteser
  • egenkraft proteser
Beinproteser
Pynteproteser eller kosmetiske proteser er passive proteser som utseendemessig likner den kroppsdelen som mangler. Kosmetiske proteser kan benyttes for å støtte og holde på plass, og danner forøvrig en motvekt som bidrar til symmetri og balanse.  

Noen personer med dysmeli har også skjev rygg. Avhengig av vinkelen og utvikling av denne, kan det være aktuelt med skoliosekorsett. Ved asymmetri kan ulike ortoser være aktuelle.

Opphold for barn og unge med dysmeli 23.juni-12.juli 2014