Polio


Poliomyelitt er en infeksjon fra polioviruset. Historisk og i enkelte områder av verden uten vaksine ble mange barn smittet. Lammelser forekommer blant ca 5% av de smittede. Viruset kan angripe motoriske nerveceller i  ryggmargen og hjernestammen og større eller mindre lammelser kan oppstå i over- og underekstremitetene. Lammelsene er perifere og dermed slappe, dvs at det ikke oppstår ufrivillige muskelkontraksjoner. Post-poliosyndrom kan oppstå i godt voksen alder hos mennesker som har vært smittet, og kan da forårsake større og mindre lammelser og generell svekkelse. 

Ortoser er hjelpemidler som kontrollerer leddutslag i bevegelsesapparatet. For poliorammede er målet med ortoser  å hindre/korrigere feilstillinger, forbedre gangfunksjon og forflytning, og minske energiforbruk.

Når legg- og fotmuskulatur er affisert, er det vanlig med fotortoser og ankel-fotortoser samt spesielt fottøy. Dvs. spesialsko, fotsenger og ulike typer ankelskinner f.eks dropfotortoser.

Når lår-, legg- og fotmuskulatur er affisert, er lange ortoser alternativet. I disse ortosene plasseres både kne- og ankelledd med ulike funksjoner. Et kneledd kan f.eks. være låsbart for å forhindre kollaps i kneet.

Når truncus(overkroppen) er affisert, benyttes ulike typer korsett. Disse kan være spesialsydd eller prefabrikkerte.

Når arm- og håndmuskulatur er affisert, finnes det ulike typer arm-, hånd – og fingerortoser. Disse kan være prefabrikkerte eller spesiallages. Mange ser nytten av hånd- og fingerortoser etter mange års bruk av krykker.

I tilfelle vesentlig slitasje etter krykkebruk, kan det være mulig å få krykker med anatomiske eller formstøpte grep, og med innebygget demping i krykkene. Det er Hjelpemiddelsentralen som forestår dette.