Ortopediingeniøren


Ortopediingeniører tar mål til og tilpasser ortopediske hjelpemidler. I tilpasningen samarbeider ortopediingeniørene blant annet med lege, fysioterapeut, ergoterapeut, og ikke minst brukeren selv. For å bli ortopediingeniør kreves en treårig høgskoleutdanning som er en medisinsk og teknisk spesialutdanning, samt to års turnustjeneste. Ortopediingeniøren får da autorisasjon fra Statens autorisasjonskontor for helsepersonell, og er den som har det formelle ansvaret for kvaliteten i hjelpemiddelet overfor både bruker, rekvirent og betaler. Ortopediingeniøryrket presenteres her. Se også en film som studentene har laget om utdanningen.

Høgskolen i Oslo og Akershus har ansvar for utdanning av ortopediingeniører i Norge. Hälsohögskolan i Jönköping utdanner de svenske og danske ingeniørene, og også nordmenn velger å ta utdannelsen sin her. Du finner mer om ortopediingeniørutdanningen i denne brosjyren og på hjemmesidene til Høgskolen i Oslo og Akershus.