Styret


Styreleder og ett styremedlem utpekes av St.Olavs Hospital HF, ett styremedlem utpekes av Helse Nord-Trøndelag HF, og ett styremedlem utpekes av Helse Møre og Romsdal HF. I tillegg velges det av og blant de ansatte to styremedlemmer med varamedlemmer.

Styret i Trøndelag Ortopediske Verksted består i inneværende periode av:

Heidi Magnussen, St.Olavs Hospital HF, styreleder
Karl-Arne Remvik, Helse Møre og Romsdal HF, styremedlem
Tiril Melby Carlsson, Helse Nord-Trøndelag HF, styremedlem
Vigleik Jessen, St.Olavs Hospital HF, styremedlem
Markus Johansen, ansattevalgt styremedlem
Anne Lutterloh, ansattevalgt styremedlem