Cerebral parese

Hjelpemiddelutvalget for mennesker med CP har endret seg en del de senere årene i takt med de muligheter ulike medisiner gir i forhold til å dempe spastisitet. Tilbudet av hjelpemidler som ved hjelp av elektriske impulser stimulerer nervene, har utviklet seg og er i ferd med å vise seg svært nyttige for en del av disse pasientene. Det utvikles også hjelpemidler i lycra, et sterkt og elastisk materiale som gir god bevegelighet, samtidig som det er mulig å legge inn helt spesifikke drag og avlastninger. 

Blant de klassiske hjelpemidlene er fortsatt dropfotortoser og korsetter.