Tverrfaglig diabetes fotklinikk ved St. Olavs Hospital

Sammen med ortopeder, sykepleiere og fotterapeuter ved St.Olavs Hospital inngår Trøndelag Ortopediske Verksted i et tverrfaglig diabetesteam som jobber spesielt med fotkomplikasjoner hos personer med  Diabetes Mellitus. Diabetesteamet gjennomfører poliklinikk hver onsdag. 

Ortopediske hjelpemidler for diabetikere

Trøndelag Ortopediske Verksteds oppgave her er å gi sko, ortoser og fotsenger(såler) som fordeler belastningen i foten slik at det ikke blir for stort trykk på enkeltpunkter. Alle skoene vi leverer er spesielt godkjent av NAV og er både stødigere og romsligere enn sko kjøpt i vanlig skobutikk.
En del spesialsko er betegnet som "diabetessko". Disse har glatte flater innvendig for å redusere risiko for gnag.

Ved begynnende sårdannelse hos diabetikere, er det viktig å ta i bruk sko og såler raskt, eller gjøre justeringer på eksisterende hjelpemidler. Ved korrekt diagnose vil Trøndelag Ortopediske Verksted derfor for egen risiko utarbeide og utlevere hjelpemidler, uten å vente på resultatet av saksbehandling i NAV.