Poliomyelitt

Senere tids teknologisk utvikling har medført en betydelig vektreduksjon for hjelpemidlene. Plastmaterialenes egenskaper medfører også en bedre passform enn tidligere. Passform og vektreduksjon minsker brukernes energiforbruk betraktelig. Kne- og ankelledd gjennomgår også forbedringer. Materialvalg og innføring av elektronikk i kneledd medfører endrede og forbedrede funksjoner for brukere som kan nyttegjøre seg dette.

Ortopediske hjelpemidler for post-poliomyelitt pasienter

Når legg- og fotmuskulatur er affisert er det vanlig med fotortoser og ankel-fotortoser. Dvs. spesialsko, fotsenger og ulike typer ankelskinner f.eks dropfotortoser.

Når lår-, legg- og fotmuskulatur er affisert er lange ortoser alternativet. I disse ortosene plasseres både kne- og ankelledd med ulike funksjoner. Et kneledd kan f.eks være låsbart for å forhindre kollaps i kneet.

Når truncus(overkroppen) er affisert benyttes ulike typer korsett. Disse kan være spesialsydd eller prefabrikerte.

Når arm- og håndmuskultur er affisert finnes det ulike typer arm-, hånd – og fingerortoser. Disse kan være prefabrikerte eller spesiallages. Mange ser nytten av hånd- og fingerortoser etter mange års bruk av krykker.

Hjelpemiddelsentralen kan ved særskilte behov skaffe krykker med demping og eller anatomiske grep/formstøpte grep