Spesialfottøy


Om spesialfottøy

Spesialfottøy er fabrikkmessig fremstilt fottøy etter standardmål, med ekstra plass til fot, inklusive innleggsåler eller fotsenger, og med spesielle egenskaper knyttet til utforming og stødighet. Spesialfottøy finnes i alle størrelser og mange varianter både til barn og voksne; vintersko, innesko, utesko, spasersko. Disse skomodellene er forhåndsgodkjent av NAV, og det kan ikke søkes støtte til andre modeller.

Spesialfottøy kan i mange tilfelle benyttes som erstatning for eller supplement til individuelt fremstilt ortopedisk fottøy.
Spesialfottøy faller rimeligere enn ortopedisk sydd fottøy. Der spesialsko tilfredsstiller de ortopediske behovene, gir spesialsko som oftest større brukertilfredshet enn ortopedisk sydde sko fordi spesialfottøy utseendemessig skiller seg mindre fra vanlige konfeksjonssko.

Spesialfottøy må rekvireres av legespesialist for at NAV skal kunne fatte vedtak om støtte. Dersom NAV innvilger søknaden, må brukeren betale en egenandel. 

Når benyttes spesialfottøy

Spesialfottøy deles av NAV i følgende hovedgrupper:

  • Korrigerende fottøy for barn. Aktuelle diagnoser er pes adductus og pes equino varus.
  • Spesialfottøy for diabetikere, revmatikere og ved nevroortopediske lidelser
    For alle grupper er det behov for fottøy som understøtter fotens bærende struktur.
    For diabetikere leveres i tillegg sko med glatt (sømløs) og myk innside for å forebygge / unngå sårdannelse.
  • Spesialfottøy for brukere av ortoser som er for plasskrevende til å gå ned i vanlige sko.
Spesialfottøy er fabrikkmessig fremstilt fottøy etter standardmål, der det er mulighet for mindre justeringer og blokking.

Hvordan rekvirere spesialfottøy

Spesialfottøy rekvireres som spesialfottøy eller som ortopedisk fottøy. Ortopedisk fottøy er en samlebetegnelse på ortopedisk sydd fottøy og spesialfottøy som kan benyttes dersom det er tvil om hvorvidt pasientens behov lar seg løse av spesialsko. Ortopediingeniør i samråd med pasient vil finne den løsningen som er best egnet. Der spesialsko tilfredsstiller de ortopediske behovene, gir spesialsko som oftest større brukertilfredshet enn ortopedisk sydde sko fordi spesialfottøy utseendemessig skiller seg mindre fra vanlige konfeksjonssko.