FotsengerFotsenger er såler fremstilt individuelt etter modell av foten. Fotsenger har til oppgave å omfordele trykket under foten til områder som tåler trykket bedre, er mindre smertefulle, sårtruende eller tåler mer belastning. Samtidig skal den også støtte fotbuene og verne om fotens ledd. Fotsengene fremstilles på en modell av brukerens fot der det foreligger større avvik i fotens skjelett.

Dersom NAV innvilger støtte til fotsenger, er egenandelen på NOK 430 pr par.
Full pris er NOK 2130 pr par, inkludert konsultasjon med ortopediingeniør og én kontrolltime.

Slik henviser du (lege)

be om at pasienten vurderes for fotsenger, og begrunn hvorfor du mener pasienten behøver dette. Sjekk gjerne mot oversikten over JA-diagnoser og NEI-diagnoser.
Hvis NEI-diagnose må pasienten betale selv. Profilerte innleggssåler koster kr xxxx, mens fotsenger koster kr yyyy. Hvis du som henviser i slike tilfelle har informasjon som du mener er relevant for ortopediingeniør, setter vi pris på en skriftlig henvisning. I motsatt fall kan pasienten selv ta kontakt for timeavtale.

Rekvisisjon

Ved JA-diagnoser kan rekvireres fotsenger for folketrygdens regning. Det forutsettes oftest at profilerte innleggssåler har vært prøvet først.

Veiledninger

Om myke fotsenger rekvirert av legespesialist