Støtte fra folketrygdenDet er graden av funksjonsnedsettelse som skal avgjøre om pasienten har rett til støtte fra Folketrygden. Foreligger det en mindre fotdeformitet som allikevel gir vesentlig redusert funksjonsevne i dagliglivet, henvises pasienten til legespesialist/ortopedisk poliklinikk. Det er da viktig å anføre dette på henvisningen.

Eksempler på typiske «JA-diagnoser» og «NEI-diagnoser»:

Større deformiteter som gir grunnlag for støtte fra Folketrygden – henvises til legespesialist med rekvisisjonsrett («JA-diagnoser»)

Mindre deformiteter som ikke støttes fra Folketryden – henvises direkte til Trøndelag Ortopediske Verksted («NEI-diagnoser»)

uttalt fotrotsartrose

hallux valgus

pes cavus

Mortons tå

pes cavo-varus

pes planovalgus

pes adductus (grad III)

calcaneovalgus

kongenitt pes

pes transversus

Calcanveovalgus

sprikefot

talus verticalis

pes pronatus

arterielt/ nevrogent trykksår hos diabetikere

metatarsalgia

aktiv artritt

plantar fasciitt

artroser i fot og ankle

calcaneodynia

genetisk betingede tilstander

sesamoiditt

 

mallet tå