Skinner for kne-ankel-fotOrtoser erstatter, gjenoppretter eller bedrer tapt funksjon i et støtte- eller bevegelsesorgan.

Legen vil alltid være den som vurderer det medisinske behovet og foreskriver hjelpemiddeltype ved første gangs anskaffelse. Legen vil ofte samrå seg med ortopediingeniøren og andre helsearbeidere i fagmiljøet dersom det kan være nyttig. En slik flerfaglig vurdering bidrar til at alle sider av behovsvurderingen kvalitetsikres. Dersom det skal benyttes spesielt kostbare komponenter (elektroniske ledd) skal det søkes særskilt til NAV og søknaden skal være begrunnet av legespesialist.

Metodene for måltaking til hjelpemiddel varierer. For de enkleste hjelpemidlene som leveres som helfabrikata vil måltaking bestå av måling av omkretser, bredder og høyder på den kroppsdel som skal tilpasses utstyret. I andre tilfeller, som for eksempel individuelt fremstilte ortoser (støtteskinner) til ankler og knær, kan et sideriss av kroppsdelen være tilstrekkelig i tillegg til mål.

Andre ganger velger vi å ta en gipsavstøpning for å lage oss en kopi av kroppsdelen. Da har vi mulighet til å velge andre materialer når ortosen skal lages. Materialer som anvendes kan være herdeplast med karbonfiberforsterkning, termoplastiske platematerialer som vakumformes over modellen, og metall som bukkes og formes. Vi bruker også fortsatt en del kraftig lær med rårand som formes over gipsmodellen og danner basis for gode ortoser. Gipsmodellen kan også påstøpes skinner med innmonterte ledd.

All tilpasning og tilvenning av hjelpemidler på menneskekroppen kan være krevende. Ortopediingeniør gir pasienten opplæring i bruk og stell av hjelpemidlet, og vår fysioterapeut kan bistå med grunnleggende opplæring i å bevege seg med det nye hjelpemidlet. Det er imidlertid viktig å være oppmerksom på at verkstedets oppgave er å fremstille et individuelt tilpasset hjelpemiddel, og gi pasienten opplæring i bruk av hjelpemidlet, og at ansvaret for opptrening og rehabilitering ikke tilligger verkstedet.