Dropfot-ortoserDropfot-ortoser er enkle hjelpemidler som bidrar til å hindre at foten snubler og derved gir en bedre og mer enegisparende gangfunksjon.

Det finnes ulike hjelpemidler, avhengig av graden av lammelse og hvilket aktivitetsnivå pasienten har. Det finnes enkle plastortoser som legges i skoen. Disse går fra under fotsålen og oppover bakleggen og festes med en borrelås rundt tykkleggen. Andre typer for noe høyere aktivitetsnivå finnes i svært lette og sterke kanbonfibermaterialer. Disse går foran leggen og ender opp på siden av ankelen ned i en såleplate under foten som settes i skoen. Dreier det seg samtidig om større vrikketendens i ankelen så kan det tenkes at pasienten trenger en ortose med sideskinner på leggen som er festet til skoen.