Ankel-fot-ortoserAnkel-fot-ortoser bidrar til å støtte og stabilisere feilstillinger i ankel/ fot.

Valg av hjelpemiddel er avhengig av graden av lammelse og hvilket aktivitetsnivå pasienten har. Det finnes enkle plastortoser som legges i skoen. Disse går fra under fotsålen og oppover bakleggen og festes med en borrelås rundt tykkleggen. Andre typer for noe høyere aktivitetsnivå finnes i svært lette og sterke kanbonfibermaterialer. Disse går foran leggen og ender opp på siden av ankelen ned i en såleplate under foten som settes i skoen. Dreier det seg samtidig om større vrikketendens i ankelen så kan det tenkes at pasienten trenger en ortose med sideskinner på leggen som er festet til skoen.