ProteserEn protese er en mekanisk eller teknisk innretning som skal erstatte helt eller delvis tap av en kroppsdel i et bevegelsesorgan. I praksis dreier det seg ofte om arm- og benproteser. Utgifter til anskaffelse av kosmetisk protese kan også dekkes. Proteser rekvireres av legespesialist med rekvisisjonsrett. Dersom det benyttes spesielt kostbare komponenter, skal det søkes særskilt om dette og søknaden skal være begrunnet av legespesialist.

Benproteser finnes i mange varianter og til ulike nivå, for eksempel proteser til den som er amputert gjennom fotroten, ankelleddet, leggen, kneleddet, låret eller hofteleddet

Alle benproteser har ankelledd og fot som passer i vanlige sko. Protesene som anvendes fra leggnivå og oppover er bygd opp av aluminiumsrør koplet til protesehylsen og dekkes med mykt materiale som til forveksling ligner et vanlig ben.