06 Mar 2014
Kategori:
Nøkkelord:
Vår avdeling i Ålesund er under oppbygging, og har i dag én ortopediingeniør og én ortopeditekniker ansatt. Verkstedet har lokal produksjon av en rekke hjelpemidler, og kort vei til hovedkontoret når det er behov for spesiell kompetanse eller spesielt utstyr.
15 Nov 2013
Kategori:
Nøkkelord:
Vi går våren i møte i nye, lyse lokaler vegg i vegg med venterommet. I tillegg til større utstilling, er kapasiteten på lageret nærmere tredoblet. For våre brukere betyr dette bedre mulighet til å se og prøve, og bedre mulighet til å få skoene med seg hjem på dagen. Nå er vårmodellene på vei inn i hyllene.   
05 Jul 2013
Kategori:
01.juni.2013 åpnet TOV avdeling ved Ålesund sjukehus.
TOV tar i første omgang over lokalene som OCH disponerte i sokkelen i Hovedfløy Vest (inngang via hovedvestibylen). 
Timebestilling                                        
Henvisning 
Rekvisisjon 
Diagnoser 
FoU 
Kategorier