15 Aug 2014
Kategori:
Nøkkelord:
TOVs avdeling Ålesund består nå av ortopediingeniørene Sverre J. Olsvik og Siv Ulstein (fra 26,august), ortopeditekniker Niels Jansen og tekniker Camilla Sunde. Avdelingen forsterkes av tilreisende spesialister fra hovedkontoret i Trondheim etter behov.
15 Aug 2014
Kategori:
Nøkkelord:
Etter en periode med lengre ventetider på oppbygg/ombygg, er det nå ledig kapasitet og korte leveringstider på oppbygg og ombygg av sko. 
15 Nov 2013
Kategori:
Nøkkelord:
Vi går høsten i møte i nye, lyse lokaler vegg i vegg med venterommet. I tillegg til større utstilling, er kapasiteten på lageret nærmere tredoblet. For våre brukere betyr dette bedre mulighet til å se og prøve, og bedre mulighet til å få skoene med seg hjem på dagen. Nå er høstmodellene på vei inn i hyllene.   
05 Jul 2013
Kategori:
01.juni.2013 åpnet TOV avdeling ved Ålesund sjukehus.
TOV tar i første omgang over lokalene som OCH disponerte i sokkelen i Hovedfløy Vest (inngang via hovedvestibylen). 
Timebestilling                                        
Henvisning 
Rekvisisjon 
Diagnoser 
FoU 

Kategorier