Trøndelag Ortopediske Verksted
Ortoped Trondheim

Trøndelag Ortopediske Verksted utvikler, fremstiller, tilpasser og vedlikeholder ortopediske hjelpemidler. Dette er individuelt tilpassede hjelpemidler som skal erstatte tap av legemsdel, eller gjenopprette eller bedre tapt funksjon i et bevegelsesorgan. Hjelpemidlene består av proteser, ortoser og ortopedisk fottøy. Vi har hovedkontor i Trondheim og avdelinger i Ålesund og Namsos, samt reisevirksomhet til Levanger, Orkdal, Volda og Mork. 

Vi er i dag vel 60 ansatte. 

Mer om oss

Utlysning av FoU-midler fra Trøndelag Ortopediske Verksted

Trøndelag Ortopediske Verksted (TOV) ønsker å bidra i utviklingen av fagfeltet ortopedi, og deler derfor ut inntil 2 MNOK til klinisk rettet forskning og utvikling innenfor ortopediteknikk og medisinsk behandling der det i tillegg benyttes ortopediske hjelpemidler.

Regelverk

* Folketrygdlovens §10-7 er utdypet i forskrift om stønad til dekning av utgifter til ortopediske hjelpemidler fra Arbeids- og sosialdepartementet, som detaljeres i rundskriv fra NAV.


Trøndelag Ortopediske Verksted | Trondheim | Ålesund | Namsos | Levanger | Orkdal   73 84 56 30 |  72 82 91 59 |  post@tov.no

Hjemmeside opprettet av