Fornyelse av hjelpemiddelet

Brukeren søker selv, sammen med ortopediingeniør, om fornyelse innenfor rekvisisjonens gyldighetsperiode

Rekvisisjonen utstedes med en gyldighetsperiode på inntil 5 år. I de tilfelle rekvirerende lege godtgjør at det er åpenbart at hjelpemiddelbehovet ikke vil endres, kan gyldighetsperioden settes til ti år. Innenfor gyldighetsperioden vil ortopediingeniøren vurdere fornyelsesbehovet sammen med bruker og eventuelt andre fagpersoner i teamet. TOV søker da til NAV om fornyelse som signeres av pasienten. Søknaden må attesteres av autorisert ortopediingeniør.

Det er viktig at fornyelser blir gjort før hjelpemiddelet går i stykker. Vi oppfordrer alle som ønsker en vurdering av sitt fornyelsesbehov om å ta kontakt med oss.


Fastlegen kan forlenge gyldighetsperioden

Fastlegen kan forlenge gyldighetstiden for en rekvisisjon med inntil fem år dersom hjelpemiddelbehovet ikke har endret seg. Hvis gyldighetstiden opprinnelig var på ti år, kan fastlegen i henhold til forskriften forlenge gyldighetstiden med inntil ti år.
Erklæring om forlengelse av fullmaktsperioden skal inneholde brukerens navn og personnummer, type hjelpemiddel, rekvirentens navn, den opprinnelige rekvisisjonsdatoen og det antall år fullmakten forlenges med. Erklæringen sendes ortopedisk verksted, der behovet for fornyelse skal bekreftes av autorisert ortopediingeniør som også forestår videre saksbehandling overfor NAV.


Time hos TOV

Førstegangsbesøk

Dersom du har rett til ortopediske hjelpemidler etter Folketrygdloven, eller har behov for et behandlingshjelpemiddel, går veien til ortopedisk verksted via fastlege og legespesialist som beskrevet i Fra behov til hjelpemiddel.

Dersom du lurer på om et ortopedisk hjelpemiddel kan være til nytte for deg, kan du be om en konsultasjon med en ortopediingeniør. Slik konsultasjon telefonbestilles, og koster NOK 500 inkl mva.


Hjelpemiddelet mitt er gått i stykker eller er skadet

Ring vår resepsjon, og forklar hva det gjelder. Er det prekært, finner vi raskt tid til deg på verkstedet.


Hjelpemiddelet mitt trenger fornyelse

Ta kontakt for timeavtale. Dersom du har behov for å fornye hjelpemiddelet og din rekvisisjon/fullmakt er gyldig, vil ortopediingeniør ta mål til nytt hjelpemiddel samtidig som du du fyller ut søknad om fornyelse.

Dersom fullmakt til fornyelse er løpt ut, må du ta kontakt med din fastlege for forlengelse av fullmaktsperioden eller eventuelt for henvisning til ny vurdering ved ortopedisk polikinikk. Er du i tvil om hva som gjelder for deg, vil vår resepsjon hjelpe deg å finne det ut.


Bedrift

Fotsenger, håndortoser og skulderortoser er hjelpemidler som kan forebygge belastningsskader eller redusere sykefraværsperioder. En henvisning fra bedriftslege er nyttig for ortopediingeniøren for å komme frem til et best mulig hjelpemiddel, men er ikke nødvendig.

Ta kontakt dersom bedriften ønsker et samlet tilbud på myke fotsenger til en gruppe arbeidstakere som står og går på harde underlag. Våre ortopediingeniører kan komme til arbeidsplassen for måltaking og utlevering. 


Idrettsskade

Ta kontakt for en konsultasjon. Våre ortopediingeniører har mange triks på lager. Konsultasjon og hjelpemidler må du betale selv.

Time bestiller du på telefon 73 84 56 30 eller timebestillingsskjema.


Trøndelag Ortopediske Verksted | Trondheim | Ålesund | Namsos | Levanger | Orkdal   73 84 56 30 |  72 82 91 59 |  post@tov.no

Hjemmeside opprettet av