TOV Ålesund har flyttet til nye lokaler

 

TOV Ålesund har flyttet til nye lokaler i Habiliteringsbygget(tidligere NAV Hjelpemiddelsentralen) i Åsehaugen 3, som ligger på oppsiden av sykehuset. Vi har inngang mot nord.

 

Det er kort vei til bussholdeplass «Sjukehuslomma». TOV disponerer fire parkeringsplasser utfor inngangen, og det kan ellers parkeres på sykehusets oppmerkede pasientparkering.

 

Vi tar imot pasienter fra mandag 21. 2.