Organisering

Trøndelag Ortopediske Verksted er organisert som et aksjeselskap heleid av St.Olavs Hospital HF, og kontrollert av St.Olavs Hospital, Helse Nord-Trøndelag og Helse Møre og Romsdal i fellesskap. Styret i St.Olavs Hospital er selskapets generalforsamling. Selskapets formål er «å utforme, fremstille og tilpasse ortopediske hjelpemidler for å hjelpe personer som har behov for slike hjelpemidler». 

Hovedverkstedet er lokalisert i Trondheim, i tilknytning til sykehusområdet. Vi har en fast bemannet virksomhet i Namsos (Sykehuset Namsos) og i Ålesund ved Ålesund sjukehus, og er tilstede ved Sykehuset Levanger, Volda sjukehus, Mork rehabiliteringssenter, Selli rehabiliteringssenter og Orkdal sjukehus på faste ukedager.

For å sikre et høyt faglig nivå på våre tjenester, har vi gjennomført en spesialisering av virksomheten, der ortopediingeniører og ortopediteknikere ved hovedverkstedet inngår i en av faggruppene fottøy, ortoser eller proteser. Brukernes behov er ofte sammensatte, og derfor er våre ansatte vant til å jobbe i tverrfaglige team.

Styret

Styreleder og ett styremedlem utpekes av St.Olavs Hospital HF, ett styremedlem utpekes av Helse Nord-Trøndelag HF, og ett styremedlem utpekes av Helse Møre og Romsdal HF. I tillegg velges det av og blant de ansatte to styremedlemmer med varamedlemmer. 

Styret i Trøndelag Ortopediske Verksted består i inneværende periode av:

  Heidi Magnussen, St.Olavs Hospital HF, styreleder

  Karl-Arne Remvik, Helse Møre og Romsdal HF, styremedlem

  Tiril Melby Carlsson, Helse Nord-Trøndelag HF, styremedlem

  Vigleik Jessen, St.Olavs Hospital HF, styremedlem

  Markus Johansen, ansattevalgt styremedlem

  Anne Lutterloh, ansattevalgt styremedlem

Brukerkontakt

Trøndelag Ortopediske Verksted samarbeider med brukerorganisasjonene i Midt-Norge. Samarbeidet består i kontaktmøter, utviklingsarbeid samt åpne dager der brukergrupper inviteres til verkstedet.

Styrende dokumenter

Ansatte

Våre ortopediingeniører og ortopediteknikere har god oversikt i faget og kompetanse til å håndtere de fleste hjelpemidler. Vi har bofast bemanning i Trondheim, Ålesund og Namsos, og har reisevirksomhet til Levanger, Orkdal, Volda og Mork.

 

Adm.direktør: 

Mette Vestli, 

mette.vestli (at) tov.no 

 73 84 56 30


Økonomi- og administrasjonssjef: 

Kari Wessel, 

kari.wessel (at) tov.no

 73 84 56 30


Klinikkleder Trondheim: 

Kristin Goihl, 

kristin.goihl (at) tov.no

 73 84 56 30

 

Klinikkleder Ålesund:

Siv Elizabeth Ulstein

siv.elizabeth.ulstein(at)tov.no

73 84 56 30


Verkstedleder: 

Guttorm Hammersborg

guttorm.hammersborg (at) tov.no

 73 84 56 30

 

Kvalitetsleder/smittvernleder: 

Anne Cathrine Fløttum

 anne.cathrine.flottum (at) tov.no
73 84 56 30

 

 

Trøndelag Ortopediske Verksted | Trondheim | Ålesund | Namsos | Levanger | Orkdal   73 84 56 30 |  72 82 91 59 |  post@tov.no

 

Hjemmeside opprettet av