Henvisning 

Fastlege og andre med henvisningsrett til spesialisthelsetjenesten, kan henvise til ortopedisk poliklinikk for å få vurdert behovet for og retten til ortopediske hjelpemidler:


Ortopedisk poliklinikk, Trøndelag Ortopediske Verksted
Postboks 3250 Sluppen, 7006 Trondheim
Denne poliklinikken drives av St. Olavs Hospital.

Ortopedisk poliklinikk, Sykehuset Levanger

Postboks 333, 7601 Levanger
Ortopedisk poliklinikk, Sykehuset Namsos
Postboks 453, 7801 Namsos

Ortopedisk poliklinikk, Ålesund sjukehus - mottar kun elektroniske henvisninger.


Pasienter som ikke har rett til støtte fra Folketrygden, henvises direkte til ortopedisk verksted: 

For elektronisk henvisning finner du oss under mottaker Institusjon: St. Olavs hospital HF- Ortopeditekniske tjenester, TOV (Trøndelag ortopediske verksted AS)

Trøndelag Ortopediske Verksted, Postboks 3250 Sluppen, 7006 Trondheim