Hjelpemidler 

Ortopediske hjelpemidler omfatter: fotens hjelpemidler, proteser og skinner for kne-ankel-fot. Grepsforbedringshjelpemidler og hjelpemidler for hånd og arm.  Korsetter og halskraver, varmehjelpemidler og elektrisk stimulerende ortoser.


Fotens hjelpemidler

Fottøy, innleggsåler og fotsenger som er individuelt tilpasset fotens behov. Gode sko er spesielt viktig for skjelett og muskulatur når det foreligger større eller mindre feilstillinger i føttene.

Skinner for kne-ankel-fot

Ortoser erstatter, gjenoppretter eller bedrer tapt funksjon i et støtte- eller bevegelsesorgan.

Proteser

Benproteser finnes i mange varianter og til ulike nivå, for eksempel proteser til den som er amputert gjennom fotroten, ankelleddet, leggen, kneleddet, låret eller hofteleddet.

Fotens hjelpemidler 

Skinner for kne-ankel-fot

Proteser 

En protese er en mekanisk eller teknisk innretning som skal erstatte helt eller delvis tap av en kroppsdel i et bevegelsesorgan. I praksis dreier det seg ofte om arm- og benproteser. Utgifter til anskaffelse av kosmetisk protese kan også dekkes. Proteser rekvireres av legespesialist med rekvisisjonsrett. Dersom det benyttes spesielt kostbare komponenter, skal det søkes særskilt om dette og søknaden skal være begrunnet av legespesialist.


Benproteser finnes i mange varianter og til ulike nivå, for eksempel proteser til den som er amputert gjennom fotroten, ankelleddet, leggen, kneleddet, låret eller hofteleddet. 


Alle benproteser har ankelledd og fot som passer i vanlige sko. Protesene som anvendes fra leggnivå og oppover er bygd opp av aluminiumsrør koplet til protesehylsen og dekkes med mykt materiale som til forveksling ligner et vanlig ben.


Trøndelag Ortopediske Verksted | Trondheim | Ålesund | Namsos | Levanger | Orkdal   73 84 56 30 |  72 82 91 59 |  post@tov.no

Hjemmeside opprettet av