Trøndelag Ortopediske Verksteds fond til forskning og utvikling


Trøndelag Ortopediske Verksted (TOV) ønsker å bidra i utviklingen av fagfeltet ortopedi, og deler derfor ut inntil 2 MNOK til klinisk rettet forskning og utvikling innenfor ortopediteknikk og medisinsk behandling der det i tillegg benyttes ortopediske hjelpemidler


Midler utlyses på TOVs hjemmesider og ved informasjon til aktuelle søkermiljøer. Søkere må være fagpersoner i samarbeidende fagmiljøer.

Fondets formål, hva det dekker samt søknadsprosess er nærmere beskrevet i fondets statutter.

Statutter for Trøndelag Ortopediske Verksteds fond til forskning og utvikling.pdf


 

Trøndelag Ortopediske Verksted | Trondheim | Ålesund | Namsos | Levanger | Orkdal   73 84 56 30 |  72 82 91 59 |  post@tov.no