Trøndelag Ortopediske Verksteds fond til forskning og utvikling

 

Trøndelag Ortopediske Verksted (TOV) ønsker å bidra i utviklingen av fagfeltet ortopedi, og deler derfor ut inntil 2 MNOK til klinisk rettet forskning og utvikling innenfor ortopediteknikk og medisinsk behandling der det i tillegg benyttes ortopediske hjelpemidler


Midler utlyses på TOVs hjemmesider og ved informasjon til aktuelle søkermiljøer. Søkere må være fagpersoner i samarbeidende fagmiljøer.