Reise til ortopedisk verksted

Den som har rett til ortopediske hjelpemidler etter Folketrygdloven § 10-7, kan søke om støtte til transport til og fra ortopedisk verksted. Det søkes til NAV på søknadsskjema som som du kan hente ut fra NAVs hjemmesider under refusjon av reiseutgifter. Ta vare på billetter og kvitteringer fra reisen. Ortopedisk verksted utsteder skyssbevis. Husk å be om skyssbevis i resepsjonen. 


Dersom du kan dokumentere at du ikke kan benytte offentlig kommunikasjon/reise på billigste måte, og/eller du har behov for ledsager, kan taxi benyttes. Ortopedisk verksted utsteder da rekvisisjon. 


Sykehusenes Pasientreiser kan kun benyttes når besøket gjelder ortopedisk poliklinikk med legespesialist, . Reisen må bestilles gjennom TOV senest to dager før konsultasjonen.