Reise til ortopedisk verksted

Den som har rett til ortopediske hjelpemidler etter Folketrygdloven § 10-7, kan søke om støtte til transport til og fra ortopedisk verksted. Det søkes til NAV på søknadsskjema som som du kan hente ut fra NAVs hjemmesider under refusjon av reiseutgifter. Ta vare på billetter og kvitteringer fra reisen. Ortopedisk verksted utsteder skyssbevis. Husk å be om skyssbevis i resepsjonen. 


Dersom du ikke kan benytte offentlig kommunikasjon/reise på billigste måte, eller hvis du må ha med deg ledsager, må din fastlege eller legespesialist utstede dokumentasjon på behovet som vedlegges søknaden. 


Sykehusenes Pasientreiser kan kun benyttes når besøket ved ortopedisk verksted gjelder ortopedisk poliklinikk eller behandlingshjelpemidler.Trøndelag Ortopediske Verksted | Trondheim | Ålesund | Namsos | Levanger | Orkdal   73 84 56 30 |  72 82 91 59 |  post@tov.no

Hjemmeside opprettet av