Elektronisk henvisning til TOV:

Du finner oss under: mottaker Institusjon: St. Olavs hospital HF- Ortopeditekniske tjenester, TOV (Trøndelag ortopediske verksted AS). 


Det skal fremgå av henvisningen om det henvises til konsultasjon med ortoped fra St.Olavs hospital med rett til å rekvirere ortopediske hjelpemidler,  

eller om det henvises til vurdering av ortopediingeniør vedrørende enklere hjelpemidler som uansett ikke dekkes av Folketrygden. 

Det er korte ventetider til begge lister.

 

Også fastleges forlengelse av den gyldige rekvisisjonsperioden, kan sendes som elektronisk henvisning.