Pasient

Den som har varige og vesentlige funksjonsforstyrrelser i støtte- og bevegelsesorganene, har i henhold til Folketrygdloven § 10-7 rett til stønad til dekning av utgifter til anskaffelse, fornyelse og vedlikehold av ortopedisk hjelpemiddel. Legen vil alltid være den som vurderer det medisinske behovet og foreskriver hjelpemiddeltype ved første gangs anskaffelse. Hjelpemiddelet utformes av en autorisert ortopediingeniør, og fremstilles individuelt av en eller flere ortopediteknikere. 

 

Legespesialist kan i noen tilfelle rekvirere hjelpemidler i behandlingsøyemed. Disse vil være å anse som behandlingshjelpemidler, som bestilles og betales av spesialisthelsetjenesten. Det er da spesialisthelsetjenestens regler og tariffer som gjelder. 

Pasient ikon

Fra behov til hjelpemiddel

Legen vil alltid være den som vurderer det medisinske behovet og foreskriver hjelpemiddeltype ved første gangs anskaffelse.

Pasient ikon

Søke om fornyelse

Brukeren søker selv, sammen med ortopediingeniør, om fornyelse innenfor rekvisisjonens gyldighetsperiode.

Pasient ikon

Time hos TOV

Dersom du lurer på om et ortopedisk hjelpemiddel kan være til nytte for deg, kan du be om en konsultasjon med en ortopediingeniør.

Pasient ikon

Hjelpemidler

Ortopediske hjelpemidler omfatter fotens hjelpemidler, skinner for kne-ankel-fot, grepsforbedringshjelpemidler og hjelpemidler for hånd og arm m.m.  

Pasient ikon

Informasjonsmateriell

 

For pasienter, pårørende og helsepersonell

Pasient ikon

Reise til ortopedisk verksted

Den som har rett til ortopediske hjelpemidler etter Folketrygdloven § 10-7, kan søke om støtte til transport til og fra ortopedisk verksted.