Pasient

Den som har varige og vesentlige funksjonsforstyrrelser i støtte- og bevegelsesorganene, har i henhold til Folketrygdloven § 10-7 rett til stønad til dekning av utgifter til anskaffelse, fornyelse og vedlikehold av ortopedisk hjelpemiddel. Legen vil alltid være den som vurderer det medisinske behovet og foreskriver hjelpemiddeltype ved første gangs anskaffelse. Hjelpemiddelet utformes av en autorisert ortopediingeniør, og fremstilles individuelt av en eller flere ortopediteknikere. 

 

Legespesialist kan i noen tilfelle rekvirere hjelpemidler i behandlingsøyemed. Disse vil være å anse som behandlingshjelpemidler, som bestilles og betales av spesialisthelsetjenesten. Det er da spesialisthelsetjenestens regler og tariffer som gjelder.

Fra behov til hjelpemiddel

Legen vil alltid være den som vurderer det medisinske behovet og foreskriver hjelpemiddeltype ved første gangs anskaffelse.

Søke om fornyelse

Brukeren søker selv, sammen med ortopediingeniør, om fornyelse innenfor rekvisisjonens gyldighetsperiode.

Time hos TOV

Dersom du lurer på om et ortopedisk hjelpemiddel kan være til nytte for deg, kan du be om en konsultasjon med en ortopediingeniør.

Hjelpemidler

Ortopediske hjelpemidler omfatter fotens hjelpemidler, skinner for kne-ankel-fot, grepsforbedringshjelpemidler og hjelpemidler for hånd og arm m.m.  

Diagnoser

For diagnosegrupper som cerebral parese, diabetes, dysmeli, polio, reumatisme, ryggmargsbrokk/MMC og slag er det vanlig å benytte ortopediske hjelpemidler.

Reise til ortopedisk verksted

Den som har rett til ortopediske hjelpemidler etter Folketrygdloven § 10-7, kan søke om støtte til transport til og fra ortopedisk verksted.

 

Trøndelag Ortopediske Verksted | Trondheim | Ålesund | Namsos | Levanger | Orkdal   73 84 56 30 |  72 82 91 59 |  post@tov.no

 

Hjemmeside opprettet av