Fag

Menyvalgene nede på siden gir helsepersonell en enkel innføring i prosesser og regelverk, en beskrivelse av ulike ortopediske hjelpemidler (under arbeid) samt en oversikt over vanlige hjelpemidler knyttet til diagnoser.

Henvisning

Fastlege og andre med henvisningsrett til spesialisthelsetjenesten, kan henvise til ortopedisk poliklinikk for å få vurdert behovet for og retten til ortopediske hjelpemidler.

 

Rekvisisjon

For å få stønad til ortopediske hjelpemidler må det foreligge en rekvisisjon fra legespesialist med rett til å rekvirere ortopediske hjelpemidler.

Fornyelse

Brukeren søker selv, sammen med ortopediingeniør, om fornyelse innenfor rekvisisjonens gyldighetsperiode.

Behandlingshjelpemidler 

Dette er hjelpemidler til behandlingsformål som bestilles og betales av spesialisthelsetjenesten.

 

Hjelpemidler

Ortopediske hjelpemidler omfatter ortoser, proteser og fotens hjelpemidler som fotsenger, innleggssåler, spesialsko og ortopedisk sydde sko. 

TOV FoU-fond

Trøndelag Ortopediske Verksted (TOV) ønsker å bidra i utviklingen av fagfeltet ortopedi, og avsetter derfor eventuelt overskudd til klinisk rettet forskning.