Elektronisk henvisning til TOV:

Du finner oss under: mottaker Institusjon: St. Olavs hospital HF- Ortopeditekniske tjenester, TOV (Trøndelag ortopediske verksted AS). 


Det skal fremgå av henvisningen om det henvises til konsultasjon med ortoped fra St.Olavs hospital med rett til å rekvirere ortopediske hjelpemidler,  

eller om det henvises til vurdering av ortopediingeniør vedrørende enklere hjelpemidler som uansett ikke dekkes av Folketrygden. 

Det er korte ventetider til begge lister.

Også fastleges forlengelse av den gyldige rekvisisjonsperioden, kan sendes som elektronisk henvisning.


KORONA

Vi har smitteverntiltakene på plass, og tilbyr et trygt besøk på TOV. 

Når du har time, er det viktig at du:

 • Avbestiller timen hvis du har:
  • feber, hoste, forkjølelse eller tung pust siste uke
  • påvist koronasmitte
  • hatt nærkontakt med noen med påvist koronasmitte siste to uker
  • vært utenlands siste to uker
  • eller av andre årsaker er i karantene
 • Møter presis, og så nært opp til avtalt tid som mulig. Slik bidrar du til at det blir enkelt å holde trygg avstand i venterommet
 • Fyller ut "spørreskjema om koronasmitte" før oppmøte, og medbringer dette. Om du ikke har fått spørreskjema tilsendt sammen med innkallingen, finner du det her. Spørreskjema om koronasmitte ved besøk hos TOV.
 • Holder avstand til personale og andre brukere så langt det er mulig
 • Har med ledsager bare hvis det er nødvendig av medisinske årsaker
Skobutikken for spesialsko er åpen for pasienter med timeavtale, men tar dessverre ikke imot drop-in. Dersom du har behov for sko eller

hyllevare likt det du har benyttet tidligere, kan dette i gjeldende situasjon drøftes på telefon og utleveres pr post.


Sko til oppbygg kan sendes TOV, postboks 3250 Torgarden, 7006 Trondheim eller innleveres ved våre avdelinger i Trondheim og Ålesund og Namsos.


Trøndelag Ortopediske Verksted | Trondheim | Ålesund | Namsos | Levanger | Orkdal   73 84 56 30 |  72 82 91 59 |  post@tov.no

Hjemmeside opprettet av