Jobbe hos oss

Om yrkesgruppene

Ortopediingeniøren

Ortopediingeniører tar mål til og tilpasser ortopediske hjelpemidler. I tilpasningen samarbeider ortopediingeniørene blant annet med lege, fysioterapeut, ergoterapeut, og ikke minst brukeren selv. For å bli ortopediingeniør kreves en treårig høgskoleutdanning som er en medisinsk og teknisk spesialutdanning, samt to års turnustjeneste. Ortopediingeniøren får da autorisasjon fra Statens autorisasjonskontor for helsepersonell, og er den som har det formelle ansvaret for kvaliteten i hjelpemiddelet overfor både bruker, rekvirent og betaler. OsloMet har ansvar for utdanning av ortopediingeniører i Norge. Hälsohögskolan i Jönköping utdanner de svenske og danske ingeniørene, og også nordmenn velger å ta utdannelsen sin her.

 

 

Ortopediteknikeren

Ved konstruksjon og fremstilling av ortopediske hjelpemidler er ortopediteknikere sentrale. Disse er fagutdannede håndverkere med spesialutdanning innen konstruksjon av hjelpemidler, materialvalg, teknologi og fremstillingsmetoder. For et godt resultat kreves det et godt samarbeid mellom ortopediingeniør og ortopeditekniker.For å bli ortopeditekniker, må du ha VG1 helse og oppvekstfag pluss VG2 Fotterapi og ortopediteknikk, samt to års læretid ved et ortopedisk verksted. Vi ansetter også personell med annet relevant håndverksfagbrev (f.eks mekaniker, møbelsnekker, skomaker) som etter fem års praksis ved ortopedisk verksted avlegger eksamen som praksiskandidat og fremstiller seg til fagprøve i ortopediteknikk.

 

 

Stabsfunksjoner

For at virksomheten skal gå rundt i det daglige, er vi avhengig av resepsjonsmedarbeidere som tar imot våre pasienter på en hyggelig og ordentlig måte, og som kjenner alle deler av virksomheten godt. Vi er også avhengige av godt lagerhold, velfungerende datasystemer og økonomimedarbeidere med stålkontroll.