Mål og strategier

Strategi for Trøndelag Ortopediske Verksted

 

Våre kjerneverdier er:

 

Trygg

Vi legger vekt på å skape trygghet gjennom å være forutsigbare, tilgjengelige og tydelige overfor våre pasienter, våre samarbeidspartnere og overfor hverandre.

Vår tilnærming og vår praksis er kunnskapsbasert. Vi utvikler en delingskultur der vi også gir hverandre rom for å prøve og feile.

 

Oppdatert

Vi tilegner oss kunnskap om vårt fag og vår rolle, og om hva som påvirker vårt klimaavtrykk. Vi lytter til ønsker og behov, og søker å imøtekomme disse innenfor
rammene av vårt oppdrag, økonomiske ressurser og tilgjengelig kunnskap.

 

Verdiskapende

Vi arbeider systematisk og innovativt for å utvikle kunnskap, og forbedre klinisk praksis, våre hjelpemidler og produksjonsmetoder. Gjennom dette sikrer vi pasientene et fremtidsrettet tilbud og våre medarbeidere en utviklende og givende arbeidsplass, og vi bidrar til en bærekraftig helse- og omsorgstjeneste.