Mål og strategier

Trøndelag Ortopediske Verksted utvikles etter Strategi for Trøndelag Ortopediske Verksted 2018-2022

Våre kjerneverdier er:


Service

Vi legger vekt på å være forutsigbare, imøtekommende og tilgjengelige overfor våre brukere, våre samarbeidspartnere og overfor hverandre.


Engasjement

Vi bryr oss om brukerne og deres individuelle behov. Vi ser etter muligheter og er løsningsorienterte. Vi tilstreber et uhøytidelig arbeidsmiljø der humor står sentralt for motivasjon og inspirasjon i samhandlingen.


Respekt

Vi lytter til brukere, samarbeidspartnerne og kolleger, og vi bidrar med vår kompetanse og erfaring. Vi utvikler lagånd ved å anerkjenne hverandres roller og faglighet.


Kvalitet

Vi arbeider systematisk for å utvikle gode hjelpemidler, produksjonsmetoder og støttesystemer. Vi er bevisste på å prioritere det som er vesentlig, og å bruke ressursene effektivt. Vi er stolte av vårt fag og vi bidrar til fagets utvikling.

 

Trøndelag Ortopediske Verksted | Trondheim | Ålesund | Namsos | Levanger | Orkdal   73 84 56 30 |  72 82 91 59 |  post@tov.no